Ασφαλιστικές συμβουλές
1. Να ακούτε και να συμβουλεύεστε πάντα τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο!!!
2. Να κάνετε πάντοτε μια σχετική έρευνα αγοράς…ζητήστε το από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο!!!
3. Να ζητάτε από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο να σας ενημερώνει για όλα τα καινούρια ασφαλιστικά προγράμματα!!!
4. Να λέτε πάντα την αλήθεια στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο!!! Πρέπει να έχει σωστή γνώση για τα πάντα πριν την ασφαλιστική σας κάλυψη…Μόνο έτσι θα μπορέσει να σας συμβουλέψει και να σας καλύψει σωστά!!!
5. Να δίνετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα σας ζητηθούν πριν την έναρξη της ασφαλιστικής σας κάλυψης προς αποφυγή παρεξηγήσεων με την ασφαλιστική εταιρία όταν πραγματικά θα τη χρειαστείτε!!!
6. Να ρωτάτε οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε πριν ή μετά την ασφάλιση σας…Πληρώνετε και πρέπει να γνωρίζετε την κάθε λεπτομέρεια!!!
7. Να διαβάζετε πάντοτε τους όρους του συμβολαίου σας…Είναι καλό να γνωρίζετε σε τι καλύπτεστε!!!
8. Να ελέγχετε αν οι καλύψεις που σας παρέχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι ίδιες με αυτές που είχατε ζητήσει κατά την υπογραφή της αίτησης ασφάλισης σας!!!
9. Να μην κάνετε μόνος σας οποιαδήποτε ενέργεια στην περίπτωση επέλευσης του κινδύνου…Το παραμικρό λάθος μπορεί να είναι τροχοπέδη στην ασφαλιστική σας αποζημίωση!!!
 Και τώρα η τελευταία μου ασφαλιστική συμβουλή…
 10. Να οδηγείτε πάντοτε νηφάλιοι…Σώζει ζωές!!!