Οικονομικές Υπηρεσίες
Ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που έχει να αντιμετωπίσει μια οικογένεια σήμερα είναι η ορθή διαχείριση των οικονομικών της. Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να εισρέουν χρήματα στο «ταμείο» μιας οικόγενειας, τα οποία να είναι αρκετά ώστε να καλυφθούν όλες οι βασικές οικογενειακές ανάγκες, όμως λόγω κακής διαχείρισης ή λανθασμένων επιλογών τελικά να μην επαρκούν. Ασφαλώς υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις όπου τα οικογενειακά έσοδα ενδέχεται να μην επαρκούν παρόλο που η οικογένεια κάνει μια σωστή, συνετή διαχείριση.
Το GAIN office μέσα από μία συγκεκριμένη διαδικασία συλλογής πληροφοριακών στοιχείων γύρω από την υφιστάμενη οικονομική οικογενειακή κατάσταση και διαχείριση, συμβουλεύει την οικογένεια τονίζοντας με ποιους τρόπους θα μπορέσει να αξιοποιήσει καλύτερα και ορθότερα τα έσοδα της καθώς και πώς θα μπορούσε να περιορίσει τα έξοδα της χωρίς να αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση η αλλαγή της καθημερινότητας της.
ΜΑΖΙ, το GAIN office και εσείς, θα σχεδιάσουμε τον οικογενειακό σας προϋπολογισμό με τελικό σκοπό την επίτευξη των οικογενειακών σας στόχων μέσα από μια ορθότερη διαχείριση των χρημάτων σας.Μέλημα μας είναι να σας δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία που θα σας επιτρέπουν να υπολογίζετε και να οργανώνετε τις δαπάνες του νοικοκυριού μόνοι σας. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να αποκτήσετε όλες εκείνες τις δεξιότητες διαχείρισης των δαπανών του νοικοκυριού και λήψης αποφάσεων για την εναρμόνιση των οικονομικών δαπανών με την ποιότητα διαβίωσης σας. Μη διστάσετε να μας συμβουλευτείτε. Μια απλή σκέψη, μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο που μέχρι σήμερα διαχειρίζεστε τα οικονομικά σας, αρκεί πολλές φορές για να σας δώσει τη λύση σε κάτι που έως και σήμερα φαίνεται ακατόρθωτο.