Παροχές
Στις 6 Φεβρουαρίου 2017 η επιχείρηση μας, GAIN office, προχώρησε σε σημαντική συμφωνία συνεργασίας με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» δημιουργώντας Τράπεζα Αίματος. Σε αυτή την Τράπεζα Αίματος θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πελάτες του GAIN office καθώς και οι συγγενείς τους 1ου βαθμού.

Κερδίστε με τις καθημερινές σας αγορές!

Ο Ασφαλιστικός Γονέας, σας προσφέρεται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Πίστη και είναι ένα πρόγραμμα χωρίς κόστος για εσάς, άμεσα συνδεδεμένο με την πιο συνηθισμένη σας πράξη, τις καθημερινές σας αγορές.