Προσφορές

  Στοιχεία για την έκδοση προσφοράς ασφάλισης  Θα υπάρχουν και εξαρτώμενα μέλη στο ασφαλιστήριο (σύζυγος, παιδιά):*

  Με ενδιαφέρει η κάλυψη των δαπανών της Νοσοκομειακής Περίθαλψης:*


  Με ενδιαφέρει η κάλυψη των δαπανών της Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (ενδεικτικά αναφέρουμε την κάλυψη των ιατρικών επισκέψεων και διαγνωστικών εξετάσεων):*

  Στοιχεία επικοινωνίας
  ΔΕΙΤΕΑΚΟΜΑ