Προσφορές
Λογότυπo του ΕΣΠΑ

ΠΑΚΕΤΟ GAIN OFFICE BASIC

Σύνταξη και υποβολή φορολογικής δήλωσης ηλεκτρονικά
  • Ελέγχουμε την ορθότητα των προσωπικών σας στοιχείων στο μητρώο του taxisnet.
  • Ελέγχουμε το σύνολο των βεβαιώσεων αποδοχών που έχουν δηλωθεί στο taxisnet
  • Ελέγχουμε τη δήλωση των ποσών από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ
  • Σας ενημερώνουμε για τυχόν εκπτώσεις και φοροαπαλλαγές
Μέσα από τον έλεγχο αρκετών σημείων ολοκληρώνουμε με όσο το δυνατόν ευνοϊκότερο φορολογικά τρόπο την σύνταξη και υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.
Έλεγχος για ύπαρξη τυχόν τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ελέγχουμε δύο φορές ετησίως, αν έχει αναρτηθεί στο taxis ειδοποίηση για τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος Σύνταξη και υποβολή αρχικής και τροποποιητικών δηλώσεων ακίνητης περιουσίας Ε9 Είτε είστε υπόχρεος υποβολής δήλωσης ακίνητης περιουσίας Ε9 για πρώτη φορά, είτε επιθυμείτε να προβείτε σε τροποποιητική δήλωση λόγω προσθήκης, μεταβολής ή διαγραφής ενός ακινήτου σας, αναλαμβάνουμε για εσάς τη σύνταξη και υποβολή της δήλωσης σας. Έκδοση ειδοποίησης πληρωμής ΕΝΦΙΑ Μόλις γίνει η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων του ΕΝΦΙΑ από το κράτος, ελέγχουμε τον προσωπικό σας λογαριασμό στο taxisnet και σας στέλνουμε, εφόσον υπάρχει, την σχετική ταυτότητα οφειλής σας. Δήλωση τραπεζικού λογαριασμού στο taxisnet Ελέγχουμε αν υπάρχει δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός στο taxisnet. Αν δεν υπάρχει, δηλώνουμε τον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε. Με αυτόν τον τρόπο, οποιαδήποτε επιστροφή φόρου ή κρατική αποζημίωση προκύψει, θα σας πιστωθούν τα χρήματα στον δηλωμένο λογαριασμό άμεσα χωρίς επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις. Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού Διενεργούμε έλεγχο για δηλωμένο ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί και εφόσον το επιθυμείτε, προχωρούμε άμεσα στη δήλωση του λογαριασμού που θα μας υποδείξετε ως ακατάσχετου, έτσι ώστε να είστε πιο προστατευμένος από ενέργειες που μπορεί να γίνουν λόγω χρεών προς το Δημόσιο. Έκδοση εντύπου πληρωμής τελών κυκλοφορίας οχημάτων Σας στέλνουμε την ταυτότητα οφειλής τελών κυκλοφορίας και σας ενημερώνουμε για την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τους. Έλεγχος για ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ελέγχουμε δύο φορές ετησίως, αν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές μέσω taxisnet και σας ενημερώνουμε για το ύψος και τον τρόπο ρύθμισης τους. Έρευνα και επιλογή κατάλληλου παρόχου ενέργειας Συγκρίνουμε δωρεάν ανάμεσα σε αξιόπιστους παρόχους ενέργειας και σας προτείνουμε αυτόν που ελαχιστοποιεί το κόστος με βάση την δική σας μέση κατανάλωση ρεύματος. Επωφεληθείτε τώρα και μειώστε τους λογαριασμούς ρεύματος ή φυσικού αερίου για το σπίτι και την επιχείρηση σας. Έλεγχος και πρόταση ασφάλισης των οχημάτων σας Σας ενημερώνουμε εγκαίρως για τη λήξη της ασφάλισης των οχημάτων σας και σας προτείνουμε με βάση τις ανάγκες σας το πακέτο ασφάλισης που σας ταιριάζει. Η συνεργασία που έχουμε με πολλές ασφαλιστικές εταιρίες, μας δίνει τη δυνατότητα να βρίσκουμε κάθε φορά την πιο συμφέρουσα για εσάς προσφορά, με γνώμονα πάντα την ορθή και ολοκληρωμένη ασφάλιση των οχημάτων σας.

Ετήσιο κόστος: 75€

Γίνε πελάτης στις ασφαλιστικές μας υπηρεσίες και επωφελήσου από τις εκπτώσεις!
ΠΑΚΕΤΟ GAIN OFFICE BASICαπό 75€ μόνο 60€

ΠΑΚΕΤΟ GAIN OFFICE PLUS

Σύνταξη και υποβολή φορολογικής δήλωσης ηλεκτρονικά
  • Ελέγχουμε την ορθότητα των προσωπικών σας στοιχείων στο μητρώο του taxisnet.
  • Ελέγχουμε το σύνολο των βεβαιώσεων αποδοχών που έχουν δηλωθεί στο taxisnet
  • Ελέγχουμε τη δήλωση των ποσών από τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ
  • Σας ενημερώνουμε για τυχόν εκπτώσεις και φοροαπαλλαγές
Μέσα από τον έλεγχο αρκετών σημείων ολοκληρώνουμε με όσο το δυνατόν ευνοϊκότερο φορολογικά τρόπο την σύνταξη και υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης.
Έλεγχος για ύπαρξη τυχόν τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ελέγχουμε δύο φορές ετησίως, αν έχει αναρτηθεί στο taxis ειδοποίηση για τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος Σύνταξη και υποβολή αρχικής και τροποποιητικών δηλώσεων ακίνητης περιουσίας Ε9 Είτε είστε υπόχρεος υποβολής δήλωσης ακίνητης περιουσίας Ε9 για πρώτη φορά, είτε επιθυμείτε να προβείτε σε τροποποιητική δήλωση λόγω προσθήκης, μεταβολής ή διαγραφής ενός ακινήτου σας, αναλαμβάνουμε για εσάς τη σύνταξη και υποβολή της δήλωσης σας. Έκδοση ειδοποίησης πληρωμής ΕΝΦΙΑ Μόλις γίνει η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων του ΕΝΦΙΑ από το κράτος, ελέγχουμε τον προσωπικό σας λογαριασμό στο taxisnet και σας στέλνουμε, εφόσον υπάρχει, την σχετική ταυτότητα οφειλής σας. Δήλωση τραπεζικού λογαριασμού στο taxisnet Ελέγχουμε αν υπάρχει δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός στο taxisnet. Αν δεν υπάρχει, δηλώνουμε τον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε. Με αυτόν τον τρόπο, οποιαδήποτε επιστροφή φόρου ή κρατική αποζημίωση προκύψει, θα σας πιστωθούν τα χρήματα στον δηλωμένο λογαριασμό άμεσα χωρίς επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες και καθυστερήσεις. Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού Διενεργούμε έλεγχο για δηλωμένο ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί και εφόσον το επιθυμείτε, προχωρούμε άμεσα στη δήλωση του λογαριασμού που θα μας υποδείξετε ως ακατάσχετου, έτσι ώστε να είστε πιο προστατευμένος από ενέργειες που μπορεί να γίνουν λόγω χρεών προς το Δημόσιο. Έκδοση εντύπου πληρωμής τελών κυκλοφορίας οχημάτων Σας στέλνουμε την ταυτότητα οφειλής τελών κυκλοφορίας και σας ενημερώνουμε για την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής τους. Έλεγχος για ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ελέγχουμε δύο φορές ετησίως, αν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές μέσω taxisnet και σας ενημερώνουμε για το ύψος και τον τρόπο ρύθμισης τους. Σύνταξη και υποβολή συμφωνητικών μισθώσεως ακίνητης περιουσίας Εκμισθωτές ακινήτων Η ηλεκτρονική σύνταξη ενός μισθωτηρίου, η τροποποίηση ή η λύση του, γίνεται πλέον δική μας υπόθεση. Μας ενημερώνετε για κάθε νέα αλλαγή επί του αρχικού μισθωτηρίου και εμείς παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε για την ημερομηνία λήξης του, ώστε να προβούμε στην ανανέωση ή λύση του εγκαίρως. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγετε τα τυχόν πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης. Επίσης, σας ενημερώνουμε για τις προθεσμίες των δηλώσεων Covid, έτσι ώστε να είστε σίγουροι πώς δεν θα χάσετε την κρατική αποζημίωση. Μισθωτές ακινήτων Η αποδοχή ενός μισθωτηρίου προϋποθέτει έναν σωστό έλεγχο των όρων του μισθωτηρίου. Διενεργούμε μαζί σας τον έλεγχο αυτό, ώστε να είστε σίγουροι ότι αυτά που συμφωνήσατε με τον εκμισθωτή αποτυπώνονται ορθώς και στο ηλεκτρονικό σας μισθωτήριο. Έκδοση φορολογικής ενημερότητας Για τη διεκπεραίωση ορισμένων εργασιών και προσωπικών υποχρεώσεων, ενδεχομένως να σας ζητηθεί φορολογική ενημερότητα. Όποτε μας το ζητήσετε και εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές προς το Δημόσιο, μπορούμε να σας την εκδόσουμε. Δήλωση ακινησίας ή άρσης ακινησίας οχήματος Μας ενημερώνετε για την επιθυμία σας να δηλώσετε σε ακινησία ένα ή περισσότερα οχήματά σας και εμείς διεκπεραιώνουμε τη διαδικασία μέσω της ειδικής πλατφόρμας mycar της ΑΑΔΕ. Αντίστοιχα πραγματοποιούμε και τη διαδικασία άρσης ακινησίας. Επίδομα τέκνων Α21 Ελέγχουμε και σας ενημερώνουμε για το αν είστε δικαιούχος του επιδόματος τέκνων Α21. Στη συνέχεια υποβάλουμε τη σχετική αίτηση. Επίδομα γέννησης Μας ενημερώνετε για τη γέννηση του παιδιού σας και εμείς ελέγχουμε αν είστε δικαιούχος του επιδόματος γέννησης και υποβάλουμε τη σχετική αίτηση. Επίδομα στέγασης Εφόσον είστε μισθωτής στην κύρια σας κατοικία, ελέγχουμε αν είστε δικαιούχος του επιδόματος στέγασης. Εφόσον πληροίτε τα κριτήρια, πραγματοποιούμε την υποβολή της αίτησης. Κοινωνικό μέρισμα – Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης Με βάση τις εκάστοτε προϋποθέσεις, ελέγχουμε αν είστε δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος ή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και υποβάλουμε τη σχετική αίτηση για εσάς. Κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος Ελέγχουμε αν είστε δικαιούχος του κοινωνικού τιμολογίου ρεύματος και υποβάλουμε τη σχετική αίτηση για εσάς. Επίδομα θέρμανσης Μισθωτής ή Ιδιοκτήτης Ελέγχουμε κάθε χρόνο αν είστε δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης και προχωρούμε στην υποβολή της σχετικής αίτησης. Διαχειριστής πολυκατοικίας Αναλαμβάνουμε για εσάς τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας δώσετε αναλυτικά όλα τα στοιχεία που απαιτούνται. Φοιτητικό επίδομα Ανάλωση Κεφαλαίου Η μελλοντική αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ) προϋποθέτει την διαθεσιμότητα ενός αντίστοιχου κεφαλαίου από το τρέχον ή τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Μέσα από μια ολοκληρωμένη μελέτη, σας ενημερώνουμε για την ύπαρξη αλλά και το ύψος του κεφαλαίου αυτού, ώστε να γνωρίζετε αν μπορείτε να υλοποιήσετε την αγορά που έχετε αποφασίσει. Έρευνα και επιλογή κατάλληλου παρόχου ενέργειας Συγκρίνουμε δωρεάν ανάμεσα σε αξιόπιστους παρόχους ενέργειας και σας προτείνουμε αυτόν που ελαχιστοποιεί το κόστος με βάση την δική σας μέση κατανάλωση ρεύματος. Επωφεληθείτε τώρα και μειώστε τους λογαριασμούς ρεύματος ή φυσικού αερίου για το σπίτι και την επιχείρηση σας. Έλεγχος και πρόταση ασφάλισης των οχημάτων σας Σας ενημερώνουμε εγκαίρως για τη λήξη της ασφάλισης των οχημάτων σας και σας προτείνουμε με βάση τις ανάγκες σας το πακέτο ασφάλισης που σας ταιριάζει. Η συνεργασία που έχουμε με πολλές ασφαλιστικές εταιρίες, μας δίνει τη δυνατότητα να βρίσκουμε κάθε φορά την πιο συμφέρουσα για εσάς προσφορά, με γνώμονα πάντα την ορθή και ολοκληρωμένη ασφάλιση των οχημάτων σας.

Ετήσιο κόστος: 130€

Γίνε πελάτης στις ασφαλιστικές μας υπηρεσίες και επωφελήσου από τις εκπτώσεις!
ΠΑΚΕΤΟ GAIN OFFICE PLUS από 130€ μόνο 110€

ONLINEΥΠΗΡΕΣΙΕΣ