Προσφορές
Λογότυπo του ΕΣΠΑ

Τρόποι πληρωμής

 • Αρ. Λογ/μού: 5102102358983
 • ΙΒΑΝ: GR8901721020005102102358983
 • Swift code Bank (SWIFT/BIC): PIRBGRAA
 • Δικαιούχος: GAIN OFFICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

 • Αρ. Λογ/μού: 19000830380
 • ΙΒΑΝ: GR6701101900000019000830380
 • Swift code Bank (SWIFT/BIC): ETHNGRAA
 • Δικαιούχος: GAIN OFFICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

 • Αρ. Λογ/μού: 00260202300201819224
 • ΙΒΑΝ: GR1102602020000300201819224
 • Swift code Bank (SWIFT/BIC): ERBKGRAAXXX
 • Δικαιούχος: GAIN OFFICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
 • ΙΒΑΝ: GR6401401270127002002027560
 • Swift code Bank (SWIFT/BIC): CRBAGRAA
 • Δικαιούχος: GAIN OFFICE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ONLINEΥΠΗΡΕΣΙΕΣ